Biedrība „Kalna svētību kopiena”

20321

Biedrības „Kalna svētību kopiena” sociālās atbildības misija un projekti
05.01.2012


 Biedrība „Kalna svētību kopiena” darbojas kā labās prakses piemērs nozīmīgu vietējo sociālo problēmu risināšanā lauku teritorijā, vienlaikus pildot arī nozīmīga kultūras centra funkciju, kā arī pārsteidzot ar neatlaidīgu darbu Bruknas muižas kā arhitektūras pieminekļa atjaunošanā. Līdztekus muižas renovācijas darbiem tiek veikta mērķtiecīga apkārtnes sakopšana un ainavas veidošana. Muiža, ainava un īpašā Kopienas dzīve piesaista arvien vairāk interesentus un tūristus.

 Kopš Bauskas rajona lauku partnerības dibināšanas 2005.gadā, Kalna svētību kopiena ir aktīvs tās biedrs. Neatlaidīgā darbā realizēti vairāki Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kas pierāda biedrības spējas darboties ilgtermiņā, solīti pa solītim tuvojoties pašu izvirzītajiem mērķiem. Biedrība ir atvērta jaunām idejām, ir mobila, cenšas piesaistīt ziedojumus un ar to palīdzību kompensēt valsts nespēju sekmīgi risināt socializācijas procesus kopumā.

 Biedrība apzinās samilzušās problēmas laukos: darba vietu trūkumu,  zemu pašapziņas līmeni iedzīvotājos, kas veicina atkarību veidošanos un par savu mērķi ir izvirzījusi palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas cieš no dažāda veida atkarībām. Bauskas rajona lauku partnerības vārdā izsakām pateicību par nesavtīgo darbu, kas ir nozīmīgs gan dažāda veida vardarbībā cietušajiem cilvēkiem, gan tiem, kas cieš no dažādām atkarībām, gan arī vietējiem iedzīvotājiem.

 

Īstenotie LEADER projekti:

1)   Projekts „Sadzīves apstākļu uzlabošana jauniešiem ar īpašām vajadzībām Bruknas „Kalna svētību kopienā’’ tika realizēts biedrībā „Kalna svētību kopiena” Bauskas rajona Dāviņu pagastā laikā no 2008. gada 1. maija līdz 2008. gada 30.jūnijam. Projekta mērķauditorija 35 jaunieši ar īpašām vajadzībām un zemām pamatprasmēm, tam pamatā ir dažādas atkarības – alkohols, narkotikas, azartspēles, arī garīgās attīstības traucējumi, pretrunas ar likumu. Par piešķirtajiem līdzekļiem projekta pirmajā etapā biedrība iegādājās 35 gultas. Projekta otrajā etapā biedrība iegādājās skapjus un naktsskapīšus. Pavisam kopā nokomplektētas 11 jaunas viesnīcas tipa istabiņas ar jaunām mēbelēm.

2)   „Bruknas muižas vienkāršotās rekonstrukcijas pasākumi”

3)   „Biedrības "'Kalna svētību kopiena"' darbības centra aprīkošana Bruknas muižā”.

4)   „Bruknas muižas vienkāršotās rekonstrukcijas pasākumi”- 2.kārta.

5)   „Bruknas muižas vienkāršotās rekonstrukcijas pasākumi”- 3.kārta.
      Atpakaļ